Splošni pogoji poslovanja

Družba Apel PR preko spletne strani www.okobon.com ponuja storitve upravljanja s spletno stranjo, nadzor nad finančnimi transkacijam, organizacije in posredovanja pri prodaji, ter promocija ponudb prek spletne strani. 

Pogoji poslovanja veljajo za vse uporabnike, ki uporabljajo spletno stran www.okobon.com. Z registracijo uporabnik potrjuje, da je prebral, razumel in sprejel Pogoje poslovanja, prodajne pogoje in Izjavo o zasebnosti. 

Družba Apel PR si pridržuje pravico do spremembe kateregakoli dela spletne strani in izbrisa kateregakoli dela vsebine brez kakršnegakoli obvestila. V kolikor uporabnik navkljub zamenjavam in izbrisom nadaljuje z uporabo spletne strani www.okobon.com, se šteje, da avtomatično sprejema spremenjene pogoje.

Vsak uporabnik je sam odgovoren za zaščito svojih uporabniških imen in gesel, ki jih je kot uporabnik uporabil za dostop do spletne strani www.okobon.com. S sprejetjem splošnih pogojev se uporabnik tudi seznani, da lahko pride so tehničnih težav na spletni strani www.okobon.com ter, da za te težave pod nobenim pogojem ne odgovarja družba Apel PR. Dolžnost vsakega uporabnika je, da uporablja spletno stran www.okobon.com v skladu s pravili Republike Slovenije ob spoštovanju pravnega reda Evropske Unije. Uporabnik ne sme uporabljati spletne strani www.okobon.com v nasprotju z moralo ali drugimi temeljnimi pravnimi načeli. Kupec nakup Okobona opravi na spletni strani www.okobon.com, s plačilom izbranega zneska na transakcijski račun ali s plačilom po povzetju. Ponudniki laserske korekcije dioptrije, ki v trenutku nakupa sprejemajo Okobon, so navedeni na spletni strani www.okobon.com.

Kupec ob nakupu Okobona izbere ponudnika, ki bo opravil lasersko korekcijo dioptrije. Če kupec tega ne stori mora kupec izbrati ponudnika, ki bo opravil lasersko korekcijo dioptrije najkasneje v roku 6 mesecev, ko poteče veljavnost Okobona. V tem primeru lahko kupec izbira samo med naročniki, ki so v trenutku izbora navedeni na spletni strani www.okobon.com.

Po izteku roka 6 mesecev, od dneva zapisanega na Okobonu, Okobn ne velja več.

Kupec lahko stopi v stik z izbranim ponudnikom sam ali s pomočjo posrednikovega pooblaščenca, ki bo kupca poklical po opravljenem nakupu in se z njim dogovril za termin prvega pregleda pri izbranem ponudniku.

Kupec mora ponudniku predložiti Okobon najkasneje na prvem pregledu pred posegom. Ponudnik se zaveže znižati vrednost laserske dioptrije za znesek izpisan na predloženem Okobonu. Družba Apel PR ni lastnica storitev, ki jih promovira na svoji spletni strano www.okobon.com in zato pod nobenim pogojem ne more odgovarjati za morebitne pravne ali fizične nepravilnosti posamezne storitve kot tudi ne za drugo škodo, nepravilnosti ali pomankljivosti, ki morebiti lahko nastanejo med uporabo storitev, ki so bile del promocije. Za le-te odgovarja izključno ponudnik, ki je lastnik posamezne storitve.

Vse reklamacije in spore v zvezi s storitvijo rešujeta ponudnik in kupec med sabo. Kupec pod nobenim pogojem ne more uveljavljati reklamacije zoper posrednika (Apel PR).

Okobon velja kot gotovina. Vrednost Okobona ni mogoče izplačati v gotovini ali ga zamenjati za kaj drugega. Okobon je prenosljiv in se lahko kombinira z drugimi popusti in ugodnostmi. Uporabnik ne sme, ne za svoj in ne za tuj račun, oglaševati nikakršne ponudbe, ki jo promovira družba Apel PR, brez predhodnega dovoljenja družbe Apel PR.

Uporabnik pod nobenim pogojem ne sme nagovarjati drugih uporabnikov k uporabi drugih spletnih strani, ki so neposredna konkurenca spletni strani www.okobon.com.

Vsebina spletne strani www.okobon.com je last družba Apel PR in je kot taka pravno zaščitena. Vsebine spletne strani se lahko uporabijo zgolj s predhodno pridobljenim pisnim dovoljenjem družbe Apel PR, ki si pridružuje vse pravice glede oblikovanja spletne strani in tekstovnimi ter slikovnimi vsebinami, ki so objavljene na spletni strani www.okobon.com. Strogo je prepovedano kakršnokoli razmnoževanje, povezovanje, prenos, objavljanje ali menjavanje vsebin, ki so objavljene na spletni strani www.okobon.com, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Apel PR.

Družba Apel PR ne odgovarja za morebitne prekinitve delovanja ali (ne)točnost informacij s strani posameznega ponudnika. Uporabnik uporablja spletno stran na lastno odgovornost. V primeru nastanka škode, ki je posledica napake, brisanja, prekinitve, računalniškega virusa, okvare, počasnega delovanja, prekinitve dostopa do svetovnega spleta, kraje, prekinitve pogodbe, uničenja, nepooblaščenega dostopa ali kakršnekoli druge oblike zlorabe dobre poslovne prakse, družba Apel PR za nastalo škodo ne odgovarja.

Družba Apel PR izvaja nadzor nad vsemi vsebinami, z namenom zagotavljanja varnosti in poštenja ter spoštovanja načel, pravnega reda Republike Slovenije in Evropske Unije. Skladno s tem si družba Apel PR pridržuje pravico do umika katerekoli vsebine, uporabniškega računa in dostopa, ne da bi o tem morala obvestiti uporabnika.

Družba Apel PR ne odgovarja za morebitne strošek ali škodo, narejeno na podlagi uporabnikovega koriščenja informacij na spletni strani www.okobon.com.

Uporaba spletne strani www.okobon.com je prepovedana za vse osebe, mlajše od 14 let.

Spletna stran www.okobon.com se zavzema za mirno reševanje morebitnih sporov. V kolikor mirna rešitev spora ni mogoča je za reševanje spora pristojno sodišče v Mariboru.

Z registracijo oz. odprtjem uporabniškega računa na spletni strani www.okobon.com uporabnik potrjuje, da je v popolnosti prebral, razumel in sprejel Pogoje poslovanja in Prodajne pogoje.

POGOJI PRODAJE

Družba Apel PR omogoča in organizira promocijsko prodajo storitev na spletni strani www.okobon.com, kot posrednik. Poliklinika (v nadaljevanju naročnik) s podpisom pogodbe o poslovnem sodelovanju sporoča, da je v popolnosti prebral, razumel in sprejel pogoje prodaje na spletni strani www.okobon.com.

Naročnik mora upoštevati vse dogovorjene in zapisane pogoje. Družba Apel PR. po svojih najboljših močeh in v skladu s poslovno prakso vodi promocijo posamezne ponudbe. Naročnik pa na podlagi pogodbe in potrjene, ki mu je bila dana v predogled, kot lastnik storitve, zagotavlja vse v pogodbi in potrjeni ponudbi zapisane pogoje v skladu s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in vsemi standardi sodobne medicinske znanosti.

Ponudba bo na spletni strani www.okobon.com. objavljena v skladu z pogoji zapisanimi v pogodbi.

Vsaka ponudba, objavljena na podlagi podpisane pogodbe s strani ponudnika, ostane vidna v zgodovini oz. arhivu. Izbris preteklih ponudb ni mogoč.

V kolikor naročnik dovoljuje nakup storitev direktno pri njem, brez predhodnega nakupa Okobona na spletni strani www.okobon.com, ima posrednik pravico da nemudoma odstopi od pogodbe in do povračila vseh stroškov in škode, ki do mu nastali zaradi nespoštovanja pogodbe s strani naročnika.

Družba Apel PR v ni lastnik storitev, ki jih oglašuje na svoji spletni strani www.okobon.com, zato tudi ni odgovorna za morebitne pravne ali fizične nepravilnosti posamezne storitve kot tudi ne za drugo škodo, nepravilnosti ali pomankljivosti, ki bi lahko nastanale med uporabo storitev, ki so bile del promocije. Za le-te odgovarja izključno naročnik, ki je lastnik storitve. Slike, objavljene pri ponudbi, so lahko simbolične. Slike zagotovi naročnik, ali posrednik, če se stranki tako dogovorita. V primeru ugotovljenega naročnikovega zavajanja je družba Apel PR upravičena, do takojšnjega odstopa od pogodbe in povračila nastalih stroškov in škode ter do umika akcije s spletne strani www.okobon.com.

Okoboni se izdajo kupcu na njegovo ime oz. na imena, ki jih je naštel za nosilce Okobonov, po uspešno realiziranem plačilu. Okobon poleg imena vsebuje še druge podatke: številko Okobona, opis storitve, rok koriščenja, kraj oz.naslov koriščenja in po potrebi tudi druge podatke. Vsi Okobonii, ki jih v imenu naročnika izda družba Apel PR in so prikazani na spletni strani www.okobon.com, so promocijske narave. Okoboni so izdani na podlagi pravil, zapisanih v pogodbi sklenjeni med družbo Apel PR in posameznim naročnikom. Vse morebitne reklamacije rešujeta kupec Okobona in naročnik v pravno predvidenem reklamacijskem roku.

Za nakup storitve se od uporabnika zahteva registracija. Nakup brez registracije na spletni strani www.okobon.com ni mogoč. 

Dodatna specifična pravila koriščenja Okobona:
vrednost Okobona velja le za storitev, opisano v ponudbi na spletni strani www.okobon.com
za morebitno izgubo ali krajo Okobon družba Apel PR in naročnik ne odgovarjata
vsak Okobon, ki ni bil koriščen v roku 6 mesecev od dneva nakupa oziroma ni bil koriščen v skladu s pravili, bo veljal za neveljavnega
rok koriščenja Okobona se izteče 6 mesecev po dnevu nakupa
Z nakupom Okobona se smatra, da sta kupec in naročnik v celoti prebrala, razumela in sprejela pogoje prodaje.